Zulmü Alkışlayamam - Mehmet Akif Ersoy

2012-02-09 01:57:05
Zulmü Alkışlayamam - Mehmet Akif Ersoy |  görsel 1

Sâde bir "bal" demekle ağız tatlansa, 
Arı uçmuş diye, kaçmış diye hiç çekme tasa. 
Ağlasın milletin evlâdı da bangır bangır, 
Durma hürriyyeti aldık diye, sen türkü çağır! 
Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem; 
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem... 
Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ, boğarım... 
- Boğamazsın ki! 
- Hiç olmazsa yanımdan koğarım. 
Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam; 
Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam. 
Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle, 
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle. 
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? 
Kesilir, belki, fakat çekmeye gelmez boyunum. 
Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim, 
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. 
Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım. 
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. 
Zalimin hasmıyım amma severim mazlûmu... 
İrticâ'ın şu sizin lehçede mânâsı bu mu?

0
0
0
Yorum Yaz