Osmanlının Yönetim Şekli

2008-02-10 19:30:00

Osmanlı Devleti, merkeziyetçi bir devlettir. Osman Bey aşiretten beyliğe, Orhan bey beylikten devlete, Fatih Sultan Mehmet devletten imparatorluğa getirdi. Osmanlı devleti mutlak monarşi ile yönetilmektedir. Yavuz'un Mısır seferi sonucu halifeliğin Osmanlılara geçmesi ile aynı zamanda teorik bir biçim almıştır.

 

Osmanlı Devletinde, Padişah'ın erkek çocuğu olan Şehzadeler'in devlet deneyimi kazanmaları için sancaklara vali olarak gönderilirdi.

Sancağa gönderilen ilk padişah I. Murat'dır. Son Padişah ise III.Mehmet'dir.

 

3240
0
0
Yorum Yaz